Office manager in moderne bedrijven: een evoluerend beroep

In de dynamische wereld van vandaag is de rol van de office manager ingrijpend veranderd. Waar vroeger de focus lag op administratieve taken en logistieke ondersteuning, is de hedendaagse office manager een veelzijdige professional geworden die een cruciale rol speelt in het succes van een bedrijf. In deze blog onderzoeken we de algemene rol en verantwoordelijkheden van een office manager, de evolutie van de functie, essentiële vaardigheden en de toekomstige uitdagingen en adviezen voor toekomstige office managers.

Algemene rol en verantwoordelijkheden

De rol van een office manager is divers en hangt sterk af van de grootte en aard van het bedrijf. De taken variëren van HR-activiteiten en wagenparkbeheer tot preventieve maatregelen. Vroeger waren de taken vaak beperkt tot het bestellen van kantoormateriaal en het plannen van schoonmaakdiensten. Tegenwoordig omvat de rol echter veel meer:

 • Administratieve ondersteuning: Beheren van dagelijkse kantooractiviteiten, zoals correspondentie en documentbeheer.
 • HR-taken: Werving en selectie, onboarding van nieuwe medewerkers en personeelsadministratie.
 • Technologisch beheer: Gebruik van platforms zoals Office 365, Trello, en Teams.
 • Projectmanagement: Coördineren en ondersteunen van verschillende bedrijfsevenementen.
 • IT-ondersteuning: Basis IT-ondersteuning en implementatie van nieuwe technologieën.
 • Procesverbetering: Analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen
Evolutie van de rol

De rol van de office manager heeft zich de afgelopen jaren aanzienlijk ontwikkeld, mede door technologische vooruitgang en veranderingen in werkcultuur. Enkele belangrijke veranderingen zijn:

 • Technologische vooruitgang: Vroeger waren office managers minder afhankelijk van computers. Tegenwoordig spelen technologieën zoals communicatieplatforms, sociale media, en projectmanagementtools een cruciale rol.
 • Fysieke naar digitale archivering: Waar vroeger fysieke archivering gebruikelijk was, wordt nu vaak gebruik gemaakt van digitale oplossingen.
 • Brede verantwoordelijkheden: Office managers ondersteunen nu niet alleen administratief, maar denken ook strategisch mee over bedrijfsprocessen en -verbeteringen.
 • Werkcultuur en flexibiliteit: De werkcultuur is veranderd van hiërarchisch naar meer teamgericht, met een focus op flexibele werktijden en thuiswerken, vooral na de COVID-19-pandemie.
 • Interpersoonlijke vaardigheden: Tegenwoordig is er meer nadruk op emotionele intelligentie en sterke communicatievaardigheden.
Essentiële vaardigheden

Moderne office manager moeten beschikken over een breed scala aan vaardigheden, waaronder technologische vaardigheden, interpersoonlijke vaardigheden, probleemoplossend vermogen en organisatorische vaardigheden. Je zou kunnen zeggen dat de moderne office manager een manusje-van-alles moet zijn!

Bijdrage aan het succes van een bedrijf

Een goede office manager ontzorgt het management en zorgt ervoor dat de dagelijkse bedrijfsvoering soepel verloopt. Door hun diverse takenpakket ondersteunen ze verschillende afdelingen en dragen ze bij aan de algemene efficiëntie en productiviteit van het bedrijf. Een sterke relatie met andere afdelingen is dus cruciaal om een harmonieuze en productieve werkomgeving te bevorderen.

Advies van de Secretary Academy

Voor toekomstige office managers is het belangrijk om zich continu bij te scholen en zich aan te passen aan de veranderende eisen van de functie. Secretary Academy adviseert om te investeren in zowel technische als interpersoonlijke vaardigheden, en om zich te specialiseren in gebieden die hen interesseren en die relevant zijn voor hun rol. Door proactief te blijven leren en zich aan te passen aan nieuwe technologieën en werkculturen, kunnen office managers een blijvende en positieve impact maken op hun organisaties.

Contacteer Secretary Academy